Tombem el Decret


L’Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca), en col·laboració amb les assemblees de doctorandes i doctorands Joves Investigadores i Investigadors de la UAB i Doctorands Diagonal de la UB i la UPC, ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el darrer decret de preus públics de les universitats públiques catalanes (Decret 77/2012) sota la campanya “Tombem el Decret“.

L’objectiu d’aquesta campanya és lluitar contra els preus abusius que hem d’afrontar els doctorands de les universitats catalanes des del curs 2010/2011.

Des que es va fer efectiva la pujada del 280% en el preu de la tutela acadèmica, les organitzacions de doctorands catalanes han intentat dialogar amb les universitats i la Generalitat de Catalunya per aconseguir que es retirés aquest augment injustificat. Davant les constants negatives, es va decidir presentar un recurs contenciós-administratiu.

El passat 12 de desembre de 2012, la Secció Quinta de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC va admetre a tràmit el recurs i va requerir al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat que aportés l’expedient administratiu del Decret 77/2012. En aquests moments, l’expedient ja ha estat remès per part de la Generalitat, i se n’ha enviat una còpia a l’advocat de D-Recerca.

A més, el tribunal ha donat de termini fins el 25 de febrer per presentar la argumentació del recurs. A fi de fonamentar-la cal aportar dades reals sobre la participació docent i la producció científica de doctorands. Per aconseguir aquesta informació s’ha preparat una crida col·lectiva per a que tothom que ho vulgui pugui aportar dades sobre la contribució docent de doctorands, fent-la arribar a drecerca@gmail.com o mitjançant un formulari preparat al respecte.

D’altra banda, cal finançar la campanya “Tombem el Decret“. Sembla ser que el cost mínim de l’acció jurídica d’impugnació dels preus de doctorat serà de 4.000€. De moment, la despesa generada corresponent al pagament de les taxes judicials de la Generalitat, la contractació del procurador i l’abonament del primer pagament del preu pactat amb l’advocat és de 2.000€. Per a poder finançar el recurs, s’han organitzat diferents activitats i s’està preparant la “Festa Tombem el Decret”. A més, per aquest motiu les associacions implicades demanen la col·laboració de tothom que ho vulgui mitjançant donacions.

Al blog de “Tombem el Decret” trobareu tota la informació de la campanya, així com les diferents maneres de col·laborar i participar-hi.

Durant la passada Assemblea General es va acordar que la UdG.doc col·laborarà amb la campanya fent una donació de 310€, 10€ per cada soci afiliat a l’Associació en aquell moment.

Us animem a tots a donar un cop de mà!

Comments are closed.