Doctorat

Aquí trobareu informació relacionada amb els estudis de doctorat, des dels tipus de beques i contractes que els investigadors tenir durant o després de la realització de la seva tesi doctoral fins a un resum del procés que cal seguir per a presentar la tesi.

Resum del Real Decret 99/2011 pel que es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat

Beques pre-doctorals

Procés per presentar la tesi doctoral

Beques post-doctorals

Contractes