Ajuts pre-doctorals

Existeixen diferents tipus d’ajuts pre-doctorals en funció de l’organisme convocant.Els 3 principals són els convocats per la mateixa UdG (IF-UdG), els convocats per la Generalitat de Catalunya (FI) i els convocats per el Govern estatal (FPU i FPI). Aquests ajuts són generals i tothom pot optar-hi independentment de la disciplina a la que pertanyi.

Per altra banda hi ha ajuts específics per sectors, convocats per agències privades o per altres països.

A continuació teniu informació general sobre aquests 4 ajuts principals així com accés a les webs oficials convocants:

Ajuts per a investigadors en formació de la UdG (IF-UdG)

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI)

Ajudes per a contractes predoctorals per la formació de doctors (FPI)

Ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU)

Si us queda cap dubte sobre els ajuts predoctorals, podeu consultar la presentació de la OITT a la Jornada del doctorat a la UdG, organitzada per UdG.doc el març de 2016.

Podeu trobar informació de l’estat de les convocatòries als següents enllaços:

Si creieu que s’ha d’afegir alguna ajut específica important o apareguda recentment, envieu-nos la informació corresponent, prenent com a exemple la fitxa de qualsevol de les beques que podeu trobar en aquesta pàgina al nostre correu associacio@udgdoc.org. La vostra ajuda ens ajudarà a completar la informació que us proporcionem.