Formació de Personal Investigador (FPI)

Ajudes per a contractes predoctorals per la formació de doctors (FPI)

Ajudes destinades a contractes predoctorals per la formació de doctors contemplats en el subprograma Estatal de Formació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i Innovació 2013-2016, en règim de concurrència competitiva i aplicant els principis de publicitat i objectivitat.

Organisme convocant: Ministeri d’economia, indústria i competitivitat – Govern d’Espanya.

Destinataris: Cal consultar la convocatòria ja que pot dependre de l’ajut en concret ja que aquestes ajudes estan lligades a projectes de recerca concedits pel mateix organisme.

Quan es convoquen? Al voltant d’octubre però cal estar pendent de la web oficial i canals d’informació  ja que poden variar.

Quan s’acostumen a resoldre? Alguns mesos, però pot dependre també de cada projecte del que depengui l’ajuda.

Durada de l’ajut: 4 anys en règim de contracte (de la tipologia obra i servei i tipus doctoral). Si la tesi es presentada abans d’acabar el 3r any hi ha la possibilitat de realitzar el 4t any amb una bonificació i sense acabar l’ajut (consultar la convocatòria per informació completa)

 

La dotació econòmica i altres característiques de cada ajut són paràmetres variables entre les convocatòries i cal consultar-ho en la convocatòria de l’any que ens hi volem convocar:

Més informació de la convocatòria FPI-2017

Convocatòries d’altres anys:

FPI-2016, FPI-2015, FPI-2014, FPI-2013, FPI-2012 i FPI-2011

Per més informació podeu consultar-nos al nostre correu associacio@udgdoc.org però també a través dels contactes oferts per  l’entitat convocant.