Contacte amb Rectorat

Des del desembre de 2011, els doctorands tenim un representant a la Comissió de Direcció de l’Escola de Doctorat, cosa que ens permet una comunicació més directa amb els òrgans de govern i mantenir-nos informats de les decisions que ens afecten. Per això no ens reunim tant sovint  amb Rectorat i els Vicerectorats.

Podeu informar-vos de les diverses converses mantingudes amb l’equip de govern de la universitat i els compromisos establerts: