Preguntes freqüents

Què o qui són els UdG.doc?

UdG.doc és una associació de la Universitat de Girona que aplega i pretén donar recolzament a tots els seus investigadors en formació (principalment gent que porta a terme la seva tesi doctoral) en totes les seves modalitats: investigadors predoctorals becats, becaris associats a projectes i professors associats.

Què et pot oferir UdG.doc?

La nostra associació té diversos objectius. A aquells interessats en realitzar la tesi doctoral o que ja estigueu en el camí, us pot oferir directament suport i ajuda en tots els dubtes que tingueu del funcionament i la burocràcia en la universitat. Però l’associació també lluita per millorar les condicions dels investigadors en formació de la universitat de Girona, fet que també repercuteix en una millora per vosaltres.

Quines són les meves sortides després de la llicenciatura o el grau?

Una vegada finalitzats els estudis de llicenciatura o grau cal tenir en compte els objectius de cadascú: carrera professional o carrera investigadora?

Pel que fa a les sortides professionals, cada llicenciatura i grau té varietat de sortides, des d’assessories a la formació i docència passant per anàlisis i controls de qualitat, peritatges, serveis socials, etc. Una bona opció per valorar possibles sortides professionals és la realització de pràctiques en empresa.

Pel que fa a la recerca, primer de tot caldrà realitzar els estudis de màster i doctorat, que també es poden realitzar si l’objectiu és la carrera professional.

Què haig de fer per poder fer el doctorat?

Hi ha dos aspectes a considerar quan un es planteja la obtenció del títol de doctor. El primer fa referència a la normativa, als requisits previs per poder matricular-se en un programa de doctorat. La segona té a veure amb la possibilitat d’optar a una beca o contracte per a la seva realització. Trobareu més informació dels requisits i els ajuts a la secció de Doctorat de la web.

A més a més, és important disposar des del principi d’un lloc on realitzar la recerca (grup de recerca) que pot ser de la universitat o bé d’altres institucions (hospitals, empreses privades,…).

Actualment, els estudis de doctorat s’emmarquen en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Per accedir al doctorat, cal realitzar una llicenciatura o grau i un màster. Llavors, es podrà accedir al programa de doctorat. Pel que fa als ajuts, cal parlar amb el tutor i/o director de tesi per valorar quines són les diferents opcions disponibles.

Quins ajuts puc sol·licitar per a fer el doctorat?

Existeixen una multitud de beques d’organismes públics i privats, cadascuna d’elles amb les seves condicions particulars. Cal dir que la majoria d’aquestes donen molta prioritat a l’expedient acadèmic i que la seva duració normal és de 3 anys.

Pel què fa als organismes públics, podem parlar de les convocades per la Generalitat (FI), per la pròpia UdG (BR) i pel ministeri (FPI i FPU). Per a més informació consulteu la pàgina de beques a l’Escola de Doctorat de la UdG.

Normalment alguns organismes privats convoquen anualment algunes beques per a la realització de la tesis doctorals. Algunes d’aquestes entitats són la Fundación Ramon Areces o la Fundación Ferrer investigación.

Pot resultar d’ajuda, també, el quadre comparatiu de les diferents beques realitzat per la FJI (Federacion de Jóvenes investigadores).

Després d’un any fent la tesi em retenen molt més sou! Però que passa? No entenc res!

Aquest increment sobtat de la retenció que t’apliquen es deu a la pròrroga que has tingut al setembre. L’IRPF es calcula segons el que guanya cada persona durant l’any (any natural i no el curs) i segons el seu contracte. Per fer-ho fàcil, pensa que a ulls d’hisenda, tu has tingut un contracte de 4 mesos (de setembre a desembre) i un altre de de 8 (de gener a agost). Com que en cap dels dos casos arribes al mínim la retenció que et fan és molt baixa.

Però AL TANTO! Que no s’acaba aquí, ara que ja és agost i acabes de renovar el contracte, aquests 8 mesos que treballaves aquest any s’acaben de convertir en 12! Al renovar el contracte ja arribes als mínims marcats per la llei i per tant se t’apliquen les retencions corresponents. Però has de compensar aquests primers 8 mesos on la retenció era mínima! Això fa que et retinguin molt més i que la bufetada sigui molt més forta. Durant aquests últims mesos de l’any veuràs disminuït, molt dràsticament el teu sou.

Passat aquest tràngol les retencions s’estabilitzen ja que el teu contracte ja és fins al final de la tesi. Al estabilitzar-se no hauries de patir cap d’aquests sotracs al llarg del que et queda de tesi!

Per qualsevol cosa però pots posar-te en contacte amb Recursos Humans: Nomines i seguretat social <rh.nomines@udg.edu> O amb nosaltres a través del nostre correu (associacio@udgdoc.org), Facebook o twitter!

Què haig de fer quan s’acaba la fase de contracte de la meva beca?

Per sort, com que s’ha estat cotitzant, es té dret a COBRAR l’ATUR!

Tens més informació en els següents enllaços:

S’ha de pagar alguna quota per ser soci de la UdG.doc?

No. Tot i que els nostres Estatuts preveuen que hi poden haver quotes per al seu funcionament, actualment ser soci de la UdG.doc és totalment voluntari i gratuït.

Com puc saber sobre quin tema puc fer el doctorat?

Hi ha dues opcions:

  • Consultar a l’Escola de Doctorat i que t’indiquin, segons les teves preferències, amb qui posar-te en contacte.
  • Mirar el llistat de Departament, Instituts i Grups de Recerca a la web de la UdG i posar-te en contacte amb el que estigui relacionat amb els camps que més t’interessin.

En ambdós casos, t’acabaràs informant de les línies de recerca i de les possibilitats de fer el doctorat.

Es pot deixar temporalment el doctorat? Si ho faig què passarà?

Segons la normativa estatal, es pot sol·licitar la baixa temporal d’un any ampliable a, com a màxim, un any més. Si per qualsevol raó et veus obligat a donar-te de baixa temporalment, només has de sol·licitar-ho a l’Escola de Doctorat.

A més, qualsevol interrupció en el doctorat (baixa per malaltia, maternitat, etc.) no es comptabilitza en el temps total de tesi (3 anys per als nous estudis).